W planach zajęć zostały dokonane następujące zmiany:

  • I JOSU (lic.), czwartek, PNJR z dr Danecką o 10.30-12.00, s. 235 Ol. (zmiana godziny i sali),
  • I JB (mag.), środa, zajęcia w godzinach 9.10-10.40, s. 20 WE (zmiana sali),
  • I JOSP (lic.), czwartek, zajęcia z dr Gadziną w s. 234 Ol. (zmiana sali),
  • I JB (mag.) i I JOD (mag.), środa, wykład monograficzny prof. Chlebdy łączony dla obu lat, 12.15-13.00, s. 205 CM,
  • III JOT (lic.), 9.45-10.30, środa, proseminarium, prof. Gadomski (zmiana prowadzącego),
  • II JOSU (lic.), czwartek, zajęcia z prof. Giergiel (Tradycje słowiańskie) zastąpią zajęcia z dr Wysoczańską-Pająk, 14:15-15:45, s. 234 Ol. (zmiana prowadzącego, zmiana godziny, zmiana sali).

Wszystkie aktualne zmiany znajdą państwo w zakładce Student -> Plany zajęć 2018/2019 lub pod tym linkiem.

Plany zajęć z powyższymi zmianami dostępne są tutaj.

UWAGA! Plany zajęć na soboty dla I JOSP (lic.) dostępne są tutaj.