Informujemy, że nastąpiły zmiany w planie dla II JOT.