Zmiana sali dotyczy kursu zmiennego instytutowego dla II JOT, III JOT i JB mgr II (zajęcia będą w sali 234 Oleska).