Konsultacje dr Anny Modelskiej-Kwaśniowskiej będą odbywały się w środy w g. 10.30-12.00 w s. 215 CM.