w dniu 28 marca br (środa) konsultacje mgra Daniela Borysowskiego odbędą się w godzinach 8.00-9.30 w s. 233 ul.Oleska 48