Zajęcia w zastępstwie za nieobecną dr J. Greń-Kuleszę prowadzić będą: dr Maria Giej – II slawistyka (Historia literatury rosyjskiej), dr Katarzyna Wysoczańska-Pająk – III FROP (Praca z tekstem rosyjskim) oraz II Język Biznesu (Kultura wypowiedzi ustnych), dr Bożena Dereń – II Język Biznesu (Stylistyka tekstów pisanych).

Kurs instytutowy za dr J.Greń-Kuleszę prowadzić będzie dr Marta Malanowska-Statkiewicz  od 2 marca 2017 w czwartek , s.101 Oleska,  godz. 15.15.