Publikacje zwarte:

Ondrusz J., 1960, Przysłowia i przymówiska ludowe ze Śląska Cieszyńskiego, Wrocław.

Artykuł w czasopiśmie:

Bartmiński J., Lappo I., Majer-Baranowska U., 2002, Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie, „Etnolingwistyka”, t. 1, s. 123-137.

Artykuł w tomie zbiorowym:

Tokarski R., 1993, Słownictwo jako interpretacja świata. – Encyklopedia kultury polskiej XX w., red. J. Bartmiński, Wrocław, s. 13-29.

W przypadku korzystania z tekstów tego samego autora opublikowanych w jednym roku prosimy o następujące oznaczenie:

Macura V., 1999 a, Komandant, Praha.
Macura V., 1999 b, Medikus, Praha.