Publikacje zwarte:

Ondrusz J., 1960, Przysłowia i przymówiska ludowe ze Śląska Cieszyńskiego, Wrocław.

Artykuł w czasopiśmie:

Bartmiński J., Lappo I., Majer-Baranowska U., 2002, Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie, „Etnolingwistyka”, t. 1, s. 123-137.

Artykuł w tomie zbiorowym:

Tokarski R., 1993, Słownictwo jako interpretacja świata. – Encyklopedia kultury polskiej XX w., red. J. Bartmiński, Wrocław, s. 13-29.

W przypadku korzystania z tekstów tego samego autora opublikowanych w jednym roku prosimy o następujące oznaczenie:

Macura V., 1999 a, Komandant, Praha.
Macura V., 1999 b, Medikus, Praha.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close