Kierownik:

prof. dr hab. Wanda Laszczak

Pracownicy:

dr Daria Ambroziakdr Jolanta Greń-Kulesza,

dr Katarzyna Wysoczańska-Pająk

 

Kontakt:

pokój 112,

 77 54-16-063, wew. 112

 77 54-15-912

O Zakładzie

Zakład pod obecną nazwą istnieje od roku 1998, natomiast wcześniej istniał jako Katedra Literatury Rosyjskiej czy Zakład Literatury Rosyjskiej i Radzieckiej. Znakomici badacze – profesorowie tacy, jak: Zbigniew Barański, Janina Sałajczykowa, Telesfor Poźniak, Eugenia Kucharska wskazywali pola badawcze pracownikom obecnego Zakładu, tworząc tradycję rzetelnej pracy naukowej – niezależnej od uwarunkowań zewnętrznych. Dzięki nimi poszerzona została problematyka badawcza i dydaktyczna pracowników naukowych, co poskutkowało powstaniem Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej.

Obecnie badania prowadzone w Zakładzie poświęcone są interesującym i ważnym zagadnieniom procesu literackiego w Rosji. Należą do nich: pisarstwo kobiet w Rosji pierwszej połowy XIX wieku, literatura rosyjska i jej konteksty moralno-filozoficzne, związki literatury rosyjskiej z myślą filozoficzną i estetyczną Wschodu i Zachodu, związki literackie polsko-rosyjskie, poezja i proza pierwszej fali emigracji rosyjskiej, proza pisarzy “źle obecnych” w ZSRR .

Ważniejsze publikacje

  1. J. Greń-Kulesza, W kręgu kategorii kulturowych w prozie rosyjskiej końca XIX – początku XX wieku. Cierpienie i ofiara, Opole 2012.
  2. W. Laszczak, Twórczość literacka kobiet w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku, Opole 1993.
  3. W. Laszczak, Karolina Pawłowa. Psychobiografia liryczna, Opole 1998.
  4. W. Laszczak, W kręgu kultury Bogoczłowieczeństwa. Studia zebrane o świętej Matce Marii (Skobcowej), Studia i Monografie – Uniwersytet Opolski, nr 524, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
  5. A. Wieczorek (współautor), Muza na wygnaniu. Antologia rosyjskiej poezji emigracyjnej, t. I (1920-1940), Opole 1994.
  6. A. Wieczorek, W kręgu tradycji kulturowych. Annienski. Wołoszyn. Gumilow, Opole 1998.
  7. K. Wysoczańska-Pająk, Postać sobowtóra w literaturze rosyjskiej lat dwudziestych XX wieku, Opole 2001.

Dydaktyka

Działalność dydaktyczna członków Zakładu jest ściśle związana z ich zainteresowaniami naukowymi, przydzielane im zajęcia są adekwatne do prowadzonych studiów nad określoną epoką w dziejach literatury i kultury rosyjskiej. Nadto, młodsi pracownicy naukowi wspomagają Zakład Teorii i Praktycznej Nauki Języków Słowiańskich prowadząc zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego na kierunkach Filologia rosyjska i Język biznesu.

Współpraca

Zakład współpracuje z badaczami literatury rosyjskiej w krajowych i zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich. Owocne kontakty badawcze mają miejsce z pracownikami Zakładu Literatury Rosyjskiej XX wieku z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Gdańskiego ( konsultacje naukowe, staże naukowe, udział w konferencjach naukowych, wykłady gości). Niezwykle efektywna badawczo współpraca rozwija się z pracownikami slawistyki Uniwersytetu Poczdamskiego (jej początek sięga 1979 r.) W ramach tej współpracy ukończono w r. 2002 wspólny trójstronny (wraz z przedstawicielami Uniwersytetu im. A. Hercena z Sankt-Petersburga) program badawczy pt. “Lexikon der russische Kultur”, w którym brały udział prof. prof. A. Wieczorek i W. Laszczak. Kontynuowany jest program badawczy pt. “Pisarstwo kobiet w Rosji”, uczestniczą w nim prof. W. Laszczak i mgr D. Ambroziak. W ramach współpracy z Uniwersytetem im. A. Hercena z Sankt-Petersburga kwerendę biblioteczną w Petersburgu odbywały dr K. Wysoczańska-Pająk i mgr D. Ambroziak, z wykładami dla opolskich studentów regularnie przyjeżdża prof. dr Konstantin Barszt z Katedry Literatury Rosyjskiej XX wieku tegoż uniwersytetu.

Pracownicy Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej ogłaszają swoje prace (artykuły, recenzje, omówienia książek, sprawozdania z konferencji) na łamach czasopism: – „Slavia Orientalis”, „Przegląd Rusycystyczny”, „Studia i Szkice Slawistyczne” (pismo wydawane przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UO pod redakcja naukową prof. dra hab. Bronisława Kodzisa), „Studia Slavica. Słovanske Studie” (rocznik redagowany przez prof. Aleksandrę Wieczorek i doc. dr Janę Raclavską z Ostrawy, wydawany w Opolu i w Ostrawie).

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close