Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód zachęca do udziału w corocznym konkursie recytatorskim dla studentów rusycystyki.

Eliminacje mają charakter dwuetapowy.

I etap – eliminacje uczelniane. Uczelnie w drodze eliminacji wyłaniają 2 finalistów, których kwalifikują do eliminacji centralnych. Zasady eliminacji uczelnianych określają wykładowcy, którzy prowadzą ze studentami naukę języka rosyjskiego.

II etap – eliminacje centralne, które odbędą się w Krakowie.

Zgłoszenia studentów do eliminacji centralnych prosimy przesłać na podany niżej adres e- mailowy Komitetu Organizacyjnego do dnia 31 maja 2017 roku.

Do pobrania: Regulamin XIX Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej