Szanowni Państwo,

działające przy Uniwersytecie Wrocławskim Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacją Pro Scientia Publica ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TALENTY 2017, która odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2017 r. na terenie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą edukację oraz jej związki z kulturą, psychologią i społeczeństwem, a także z innymi dziedzinami nauki. Do udziału zapraszamy najzdolniejszych studentów i doktorantów, a także asystentów, młodych adiunktów i wykładowców.

Teksty artykułów pokonferencyjnych, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, są publikowane w czasopiśmie „Ogrody Nauk i Sztuk” (www.ojs.ogrodynauk.pl), znajdującym się na ministerialnej liście czasopism punktowanych B (5 pkt). Każda osoba, która wyśle swój tekst do publikacji, dostanie szczegółową informację zwrotną oraz szansę na poprawienie tekstu lub zgłoszenie nowego w przypadku definitywnego odrzucenia przez recenzentów.

W programie konferencji znajdują się również warsztaty w zakresie redagowania tekstów naukowych, które poprowadzą doświadczeni redaktorzy naszych czasopism naukowych.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tematem wystąpienia należy przesłać do końca października 2017 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://docs.google.com/forms/viewform?hl=pl&id=1lQGSOvw7nheMCxXh_PqR8ybU18SR5DwaBU3YqLi8zeQ

Opłatę konferencyjną w wysokości 170 zł dla studentów i doktorantów lub 300 zł dla pozostałych uczestników i/lub opłatę za udział w warsztatach w wysokości 165 zł w przypadku studentów i doktorantów lub 330 zł w przypadku pozostałych uczestników należy wnieść do końca października 2017 na konto fundacji Pro Scientia Publica z dopiskiem „Konferencja TALENTY”.

Na pełną wersję tekstu przygotowanego do druku oczekiwać będziemy w grudniu 2017. Publikacje spełniające wymagania czasopisma będą redagowane na początku roku 2018 i po uzyskaniu pozytywnych recenzji (blind review) ukażą się do końca sierpnia 2018.

Wszelkie pytania kierować można na skrzynkę mailową sekretarza konferencji sekretarztalentow@gmail.com lub wysyłać w wiadomości prywatnej na facebooku.

Z wyrazami szacunku,

dr Aleksander Kobylarek, przewodniczący komitetu naukowego

Dagna Budakiewicz, sekretarz konferencji