TYTUŁ ARTYKUŁU (pośrodku)
Imię i NAZWISKO autora (pośrodku)
Tytuł artykułu w języku angielskim (pośrodku)

Abstract: zwięzłe opisanie głównych tez artykułu w języku angielskim (700-1000 znaków)
Keywords: słowa kluczowe w języku angielskim (5-7)
Contact i afiliation w następującej kolejności: Wydział, Nazwa uczelni, Instytut. Podawane w
oryginalnym brzmieniu oraz adres mailowy
Tekst artykułu
Literatura