Instytut Slawistyki UO zaprasza do obejrzenia dwujęzycznej polsko-czeskiej wystawy zatytułowanej 28 października – powstanie niepodległej Czechosłowacji / 28. říjen den vzniku samostatného Československa. Wystawa prezentuje echa wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem w 1918 roku niepodległości przez czeskie państwo, jakie były publikowane w prasie z tego okresu, oraz poglądy wybitnych postaci czeskiej literatury i kultury, np. Josefa Čapka, Karla Čapka, Jaroslava Durycha, Jarmili Glazarovej, Alfonsa Muchay, Karla Poláčka, Jiřego Voskovca, Jana Wericha. W ciekawy sposób przedstawiona została także kwestia wielkich nadziei wiązanych z powstaniem niepodległego państwa oraz niespełnionych oczekiwań, prowadzących do kontestacji i frustracji, czemu dawali wyraz w swoich utworach m.in. Rudolf Medek czy Stanislav Kostka Neumann.

Wystawę można oglądać od 16 marca do 23 kwietnia 2019 roku w hallu Collegium Maius UO przy pl. Kopernika (III piętro).