Artykuły o objętości od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego (20 000 – 40 000 znaków łącznie, tj. z przypisami i bibliografią) prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adresy:
sgiergiel@uni.opole.pl (teksty dotyczące Południowej i Wschodniej Słowiańszczyzny), apajak@uni.opole.pl (teksty dotyczące Zachodniej Słowiańszczyzny).

Artykuł musi zawierać (w tym samym pliku, na początku) przekład na język angielski tytułu artykułu, abstrakt w języku angielskim (o objętości 700-1000 znaków ze spacjami) oraz słowa kluczowe (5-7) również w języku angielskim.
W przypadku tekstów tekstach pisanych cyrylicą prosimy o przesłanie (w osobnym pliku) następujących danych w transliteracji:

  1. tytuł artykułu,
  2. imię i nazwisko autora,
  3. bibliografię.