Akademickie Centrum Karier UO zaprasza do udziału w szkoleniu Warsztaty fotograficzne – portret dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Opolskiego , które odbędzie się:

część I 10 marca 2017, godz. 12:00 – 14:00
część II 20 marca 2017, godz. 9:00-11:00

Informacje o szkoleniu:

Część I:

Na warsztatach fotograficznych dowiesz się jak zrobić dobre zdjęcie oraz jakie wyróżnia się rodzaje zdjęć portretowych.

Każdy uczestnik w trakcie warsztatu będzie miał za zadanie zrobić portret wybranego przez siebie rodzaju oraz jeden grupowy portret.

Część II:

Dalsza praca nad zdjęciami z części I warsztatów i ich obróbka.


Uwaga! Do udziału w warsztatach nie jest wymagany własny sprzęt fotograficzny.

Prosimy o zapisywanie się osoby zdecydowane wziąć udział w obu częściach warsztatów.

Link do zapisów: http://badania.uni.opole.pl/index.php/100317?lang=pl