Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów UO do udziału w VII Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego, Literatury i Kultury organizowanej przez Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie.

Olimpiada organizowana jest na 3 poziomach:

1) podstawowym – dla studentów na początkowym etapie nauki języka rosyjskiego z I i II roku studiów licencjackich;

2) średniozaawansowanym – dla studentów III roku studiów licencjackich oraz dla studentów I i II roku magisterskich studiów uzupełniających;

3) zaawansowanym ― dla studentów biegle posługujących się językiem rosyjskim, w tym rodzimych użytkowników języka rosyjskiego.

Pierwszy etap Olimpiady odbędzie się 1-20 marca 2018 roku w trybie online na stronie Olimpiady: http://ru-olymp.kantiana.ru (po przesłaniu Organizatorom zbiorczego zgłoszenia uczestników i po dokonaniu rejestracji przez uczestników na stronie Olimpiady)

Wersja demonstracyjna z przykładowymi zadaniami zostanie uruchomiona na platformie Olimpiady w dniach 1-20 marca 2018 roku. W tym terminie będzie można także zarejestrować się na stronie Olimpiady w celu przystąpienia do I etapu online.

Finał, na który zostaną zaproszeni zwycięzcy I etapu, odbędzie się w dniach 25-26 maja 2018 roku w Kaliningradzie.

 Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować do dr Ireny Daneckiej na adres: idanecka@uni.opole.pl do 28 lutego 2018 roku.

Załączniki:

letter_eng_2018

letter_rus_2017     

attachment1_2018