Studia magisterskie

W trakcie studiów

Nauka

proponujemy blok przedmiotów rozwijających umiejętności przekładowe w zakresie tłumaczeń użytkowych i artystycznych, m.in.: teoria przekładu; stylistyka języka polskiego; komunikacja międzykulturowa; przekład artystyczny; przekład specjalistyczny; przekład oficjalno-urzędowy; CAT; współczesne teorie translatologiczne.

Program studiów uzupełniają poszerzające kanon przedmioty humanistyczne oraz kursy dodatkowe (zmienne), które tworzą blok przedmiotów prezentujących warsztat badawczy pracowników naukowych instytutu, wydziału i uczelni.

Wyjazdy

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Ołomuniec, Ostrawa, Opawa, Brno, Pardubice, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na kursy językowe w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, na Uniwersytecie w Nowogrodzie Wielkim oraz w ośrodkach czeskich i serbskich w ramach stypendiów BUWiWM (kursy trwają 2-3 tygodnie).

Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Po godzinach

Studenci mogą uczestniczyć także w życiu prężnie działających kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską). 

Po studiach 

Absolwent translatoryki stosowanej:

Dzięki szerokiej gamie przedmiotów obowiązkowych, przedmiotów do wyboru oraz proponowanych seminariów magisterskich absolwenci są przygotowani do pracy tłumacza, posiadają kompetencje w zakresie przekładu i praktycznej znajomości języków: rosyjskiego / czeskiego oraz ukraińskiego / serbskiego. W trakcie studiów uczący się nabywają także ogólną wiedzę filologiczną, co daje możliwość właściwego uformowania swojej osobowości humanisty.

Zdobyta na studiach wiedza i biegła znajomość języka rosyjskiego/czeskiego, ukraińskiego /serbskiego jest cennym atutem podczas poszukiwania satysfakcjonującej pracy w wielu instytucjach publicznych i firmach prywatnych. Dynamicznie rozwijająca się branża turystyczna na Bałkanach poszukuje osób ze znajomością języka serbskiego.

więcej informacji: rekrutacja.uni.opole.pl