Zakład Białorutenistyki i Ukrainistyki

e-mail: twielg@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

  • Organizacja turystyki indywidualnej
  • Praktyczna nauka języka rosyjskiego
  • Rosyjska korespondencja biznesowa
  • Kultura wypowiedzi ustnych
  • Praca z tekstem rosyjskim

Literaturoznawca. Rusycysta, białorutenista. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Adiunkt w Zakładzie Białorutenistyki i Ukrainistyki oraz wicedyrektor ds. naukowo-organizacyjnych Instytutu Slawistyki UO. Pracę na Uniwersytecie Opolskim podjął w roku 1995. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w roku 2000 po obronie rozprawy „Poetyka prozy Vasila Bykava”. Obecnie pracuje nad książką poświęconą życiu i twórczości białoruskiego pisarza Uładzimira Karatkievica. Zainteresowania naukowe skoncentrował wokół współczesnych literatur białoruskiej i rosyjskiej. Interesuje się problemem białoruskiej tożsamości narodowej i wpływem literatury na jej formowanie.

Niepoprawny optymista, zapalony fan taniego podróżowania, posiadacz genu DRD4-7R (gen odkrywania i przygody oraz gen prawdopodobnie odpowiedzialny za ADHD J).

Wykaz publikacji

Wybrane pozycje – “Literatury i języki Słowian Wschodnich” (praca zbiorowa, Uniwersytet Opolski, 1997),

“На шляху до праўды” (praca zbiorowa, 2001),

“Томаш Вельг, Между реальностью и фикцией – образ гомосоветикуса в творчестве Венедикта” (w “Rossica Olomouncensia XL”, 2001),

“Poetyka prozy Wasila Bykawa” (2002),

“Słownik idiomów polsko-rosyjskich” (praca zbiorowa, PWN, 2002),

“Przyroda i problem jej ochrony w twórczości Uładzimira Karatkieviča” w “Acta Albaruthenica 9”,

[strona w trakcie aktualizacji]