Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mail:tgadzina@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

  • Praktyczna nauka języka angielskiego
  • Językowa obsługa biznesu w języku angielskim
  • Praca z tekstem angielskim
  • Pisanie w języku angielskim
  • Korespondencja urzędowa w języku angielskim
  • Lingworealioznawstwo angielskie – konwersatorium

Absolwent Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. W 2006 r. obronił pracę dyplomową pt. „Counterculture and Beat Movement as Manifestations of Postmodernism in the Western Culture of the 1950s and the 1960s”. Po ukończeniu studiów zdobywał doświadczenie zawodowe pracując jako nauczyciel akademicki na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach oraz jako nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu. W 2011 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Instytucie Slawistyki, gdzie prowadzi zajęcia w języku angielskim. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studiów nad Australią (European Association for Studies on Australia). Przedmiotem jego zainteresowań badawczych są relacje kolonialne i postkolonialne w literaturze australijskiej.

Wykaz publikacji

Artykuły:

1. “The Carnivalesque in Postmodern Literature as Exemplified by Jack Kerouac’s Works.” Culture, Literature, Language. Ed. Ryszard Wolny. Vol. 2/25, Kielce: Wydawnictwo Wszechnicy Świetokrzyskiej, 2008. 73-85.
2. “In Search of National Identity: Changes in Contemporary Australian Culture.” Australia: Identity, Memory and Destiny. Eds Stankomir Nicieja and Ryszard Wolny. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. 119-126.
3. “Twisted Trees, Naked Bones and Messy Wasteland: Images of Australian Landscapes in Art and Literature.” Evil and Ugliness across Literatures and Cultures. Eds Ryszard Wolny, Stankomir Nicieja and Andrzej Ciuk. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. 167-178.
4. “Women and the Bush. Australian Landscape and Construction of Female Subjectivity.” Antypody. A Quarterly Magazine of Australia, New Zealand and Oceania Research Association, 2013. Issue no. 8. 2-12.
5. “Mysticism and Spirituality in Tim Winton’s Fiction.” Literatury Słowiańskie w Kręgu Tradycji Kulturowych. Ed. Jolanta Greń-Kulesza. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. 217-225.
6. “Space in Australian Literature.” Poisoned Cornucopia: Excess, Intemperance and Overabundance across Cultures and Literatures. Ed. Ryszard W. Wolny, Stankomir Nicieja. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2014. 125-138.
7. “The Anzac Legend and Australian National Identity One Hundred Years after the Great War.” Re-Imagining the First World War: New Perspectives in Anglophone Literature and Culture. Ed. Anna Branach-Kallas, Nelly Strehlau. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015. 234-246.
8. “The Quest for Identity in Tim Winton’s Selected Works.” [w druku]

Udział w konferencjach (referaty i odczyty)

1. Wrzesień 2015 “Tim Winton’s Australia: An Inescapable Cultural Paradigm?”, konferencja międzynarodowa Australia as Topos: The Transformation of Australian Studies, organizatorzy: EASA i Uniwersytet Pannonia, Veszprem, Węgry.
2. Wrzesień 2015 “The Past Memory and Nostalgia in Tim Winton’s Fiction”, konferencja międzynarodowa Memory, Melancholy and Nostalgia, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
3. Wrzesień 2015 “Fatherhood in Tim Winton’s Fiction”, konferencja międzynarodowa Focus on Fathers, Uniwersytet Wrosławski, Wrocław.
4. Wrzesień 2014 “The Anzac Legend and Australian National Identity One Hundred Years after the Great War”, konferencja międzynarodowa Re-Imagining the First World War: (Hi)stories, Myths, and Propaganda in Anglophone Literature and Culture, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
5. Wrzesień 2013 “Tim Winton’s Australia as a margin: Remarks on Australian postcoloniality”, na konferencji międzynarodowej On the Margins (12th Biennial European Association for Studies on Australia (EASA)), Bordeaux, Francja.
6. Październik 2012 “Women and the bush: Landscape and female characters in Australian literature”, na konferencji międzynarodowej Gender in English Studies: The fluidity and contestability of gender and sexuality, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
7. Wrzesień 2012 “Excess of space in Australian literature” podczas konferencji międzynarodowej Poisoned Cornucopia: Excess, Intemperance and Overabundance Across Literatures and Cultures, Uniwersytet Opolski, Opole.
8. Wrzesień 2011 “Reality, dreams, imagination and desire in Tim Winton’s novels”, konferencja międzynarodowa Crossing the Borders: Reality, Desire and Imagination in Australian, New Zealand and the Pacific Lives, Literatures and Cultures (11th Biennial European Association for Studies on Australia (EASA)), Preszów, Słowacja.
9. Sierpień 2011 warsztaty kulturowo-metodyczne Warsaw Summer School 2011 pt. „The Media and Arts. Teaching English Language and Culture” zorganizowane przez Nauka Bez Granic w Warszawie.
10. Październik 2010 “Twisted trees, naked bones and messy wasteland – images of Australian landscapes in art and literature”, na konferencji międzynarodowej Evil, Ugliness, Disgrace, Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski.
11. Październik 2009 “The Quest for identity in Tim Winton’s selected works,” na Crossing the Borders ‒ Transgressing the Boundaries in Literatures in English, konferencja międzynarodowa zorganizowana przez School of English and American Studies, Presov University, Preszów, Słowacja.
12. Wrzesień 2006 “In Search of National Identity: Changes in Contemporary Australian Culture,” na konferencji Australia: Identity, Memory and Destiny, Uniwersytet Opolski, Opole.