Testy kompetencji odbędą się w następujących terminach:

JĘZYK ROSYJSKI  6 czerwca 2017r. – sala 205 CM                                                                                                                                                                                                                                                    godz. 8.00-9.30  III rok język biznesu;  9.45-11.15  I i II rok język biznesu;   11.30-13.00 I, II i III rok języki obce w turystyce (profil akademicki)   13.15-14.45  I i II rok slawistyki oraz III rok filologii rosyjskiej od podstaw.

JĘZYK ANGIELSKI/ NIEMIECKI 7 czerwca  2017r. – sala 205 CM                                                                                                                                                                                                                                      godz. 8.00-9.30  I, II i III rok języki obce w turystyce (profil akademicki)  test z języka angielskiego    9.45-11.15  I, II i III rok język biznesu test z języka angielskiego   11.30-13.00 I, II i III rok język biznesu — test z języka niemieckiego.

TESTY POPRAWKOWE  dla lat III   (III JB + III JOT + III FRoP) odbędą się w sali 205 CM o godzinie 9.00      12 czerwca 2017r.  – język rosyjski13 czerwca 2017 r. – język angielski/ niemiecki           natomiast dla pozostałych lat ( I JB +II JB; I slaw. + II slaw,; I JOT ak. + II JOT ak.) poprawa odbędzie się we wrześniu w sali 205 CM o godz. 10.00.  5 września 2017 r.  z języka rosyjskiego 6 września 2017 r. z języka angielskiego/ niemieckiego.