TERMINY  TESTÓW  KOMPETENCJI 

Testy z języka rosyjskiego odbędą się  12.06.2018 r. (wtorek) sala 205 CM  

8.00 – 9.30 –  III język biznesu  i  III Slawistyka (grupa z j. rosyjskim)

9.45 – 11.15 – I język biznesu  i  II język biznesu

11.30 – 13.00 – I JOSU (grupa z j. rosyjskim) II JOT i  III JOT

Testy z języka angielskiego/niemieckiego: 13.06. 2018r. (środa) sala 205 CM 

8.00 – 9.30 – I JOSU,  II JOT,  III JOT (j. angielski)

9.45 – 11.15  – I JB,   II JB,   III JB (j. angielski)

11.30 – 13.00 – I JB, II JB,   III JB  (j. niemiecki)

 

TESTY POPRAWKOWE  dla III roku III JB,  III JOT, III Slawistyka

18.06. 2018r.  (język rosyjski), g. 9.00, s.205 CM

19.06. 2018r.  (język niemiecki/angielski), g. 9.00, s.205 CM

                                     dla I i II roku  (dla wszystkich)

05.09.2018    –  język rosyjski, g. 10.00, s.205 CM

06.09.2018    –  język niemiecki/angielski, g.10.00, s.205 CM