U W A G A !  STUDENCI: III roku   JĘZYKA BIZNESU, III roku SLAWISTYKI, III roku JĘZYKÓW OBCYCH W TURYSTYCE (profil akademicki i praktyczny)                

dnia 11 stycznia 2018 roku (czwartek)  w godz. 1530 – 1700  w sali 205 Collegium Maius zostanie przeprowadzone dwugodzinne, obowiązkowe (zakończone wpisem do systemu USOS) szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.