Sylabus – jest to opis przedmiotu, zawierający takie informacje, jak: nazwisko prowadzących, przewidywany wkład pracy studenta w przedmiot, sposób oceniania, plan zajęć, literatura przedmiotu

Można je znaleźć w USOSweb