Z okazji Święta Uniwersytetu Opolskiego dzień 10.03.2017 r. zostaje ogłoszony dniem wolnym od zajęć dydaktycznych – zgodnie ze statutem UO 2015 r., zał. nr 5 § 1, ust. 3).