spotkanie z okazji Światowego Dnia Języka Rosyjskiego odbędzie się 5 czerwca br o godzinie 10.00 w Studenckim Centrum Kultury w Opolu przy ul. Katowickiej 95. W programie wykład prof. dra hab. Wojciecha Chlebdy pt. Polska – Rosja: co nas łączy, co nas dzieli.  Organizatorzy: Instytut Slawistyki UO, Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej UO oraz Opolski Oddział  Wojewódzki Stowarzyszenia Polska-Wschód.