NARODOWY UNIWERSYTET BIOZASOBÓW I PRZYRODOWYKORZYSTANIA UKRAINY WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY zapraszają na IІ Międzynarodową naukowo-praktyczną studencką konferencję ŚWIAT JĘZYKÓW I JĘZYKI ŚWIATA 21-22 marca 2017 r.

Szanowni studenci!

Katedry romańsko-germańskich języków i tłumaczenia, filologii angielskiej oraz filologii obcej i tłumaczenia humanistyczno-pedagogicznego wydziału Narodowego uniwersytetu biozasobów i przyrodowykorzystania Ukrainy mają zaszczyt zaprosić Państwo do udziału w ІI Międzynarodowej naukowo-praktycznej studenckiej konferencji ŚWIAT JĘZYKÓW I JĘZYKI ŚWIATA, która odbędzie się 21-22 marca 2017 roku w Kijowie (Ukraina). Języki konferencji: ukraiński, angielski, niemiecki, francuski, polski, rosyjski. Początek pracy konferencji 21 marca 2017 r. o 10.00 w audytorium 24, korpus № 1. Rejestracja uczestników konferencji – 9.00-10.00, korpus № 1, aud. 24.

Tematyka konferencji: Sekcja 1. Językowe a konceptualne obrazy świata. Psycholingwistyka. Sekcja 2. Terminoznawstwo. Systemowe i funkcjonalne charakterystyki mownych jednostek różnych poziomów. Sekcja 3. Aktualne problemy tłumaczenia i międzykulturowej komunikacji. Sekcja 4. Dyskursoznawstwo. Tekstologia. Autorski styl. Sekcja 5. Lingwistyczne i metodologiczne aspekty wykładania języków obcych. Sekcja 6. Synergetyka w filologicznych badaniach.

Dla uczestnictwa w konferencji prosimy Państwo nadesłać formularz zgłoszeniowy oraz recenzowany przez kierownika naukowego artykuł konferencyjny (nie więcej 5-6 stron) na e-mail krgm@ukr.net.

Termin nadsyłania upływa 1 marca 2017 r.

Zapewniamy publikację artykułów Państwa w Zbiorze materiałów naukowych „Studia Lingua: Aktualne problemy językoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych”, który wraz z Programem każdy uczestnik konferencji otrzyma podczas rejestracji (dla studentów obcokrajowców – są gratis) albo po konferencji – pocztą elektroniczną.

Komitet organizacyjny będzie pomagał Państwu w poszukiwaniu zakwaterowania i wyżywienia (płatność indywidualna).

Lokalizacja komitetu organizacyjnego: Narodowy uniwersytet biozasobów i przyrodowykorzystania Ukrainy Edukaczjny korpus № 1, ul. Herojiw Oborony, 19, Kijów, Ukraina, 03041. Tel.: +38 (044) 527-85-95. Przejazd: od Głównego dworca kolejowego – metrem: od stacji „Wokzalna” do stacji „Łybidska” (przesiadka na stacji „Chreszczatyk”). Dalej jechać taksówką № 212 – przystanek „Korpus № 1”.

Numery telefonów dla dodatkowej informacji: +38 096 235 49 58 – Maryna Zagorulko, +38 098 738 75 00 – Taras Jarmolczuk E-mail: krgm@ukr.net Komitet organizacyjny

Więcej informacji: Zaproszenie_konferencja marzec 2017