„Studia Slavica” to recenzowane czasopismo naukowe, wydawane od roku 1993 wspólnie przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego i Katedrę Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie. Od roku 2002 „Studia Slavica” regularnie ukazują się jako rocznik.
W „Studia Slavica” publikowane są oryginalne artykuły naukowe z zakresu słowiańskiego literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, translatologii, dokumentujące stan i perspektywy rozwoju filologii słowiańskiej. W czasopiśmie wyodrębniony jest też dział dla młodych badaczy („Debiuty Naukowe“). W zawartość periodyku wchodzą także recenzje, omówienia i kronika.
Artykuły publikowane są we wszystkich językach słowiańskich oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim), opatrzone są tytułem
i streszczeniem w języku angielskim.
Wszystkie nadsyłane artykuły przekazywane są do dwóch zewnętrznych, niezależnych recenzentów.

Kontakt

 Instytut Slawistyki
Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej
Uniwersytet Opolski
Pl. Kopernika 11
45-040 Opole
dr hab. Sabina Giergiel, e-mail: sgiergiel@uni.opole.pl
dr Aleksandra Pająk, e-mail:apajak@uni.opole.pl
Komitet redakcyjny

Joanna Czaplińska (Uniwersytet Opolski)
Jana Raclavská (Uniwersytet Ostrawski)

Kalina Bahneva (Sofia)
Konstantin Barszt (Sankt Petersburg)
Galina Blagasova (Biełgorod)
Irena Bogoczová (Ostrawa)
Wojciech Chlebda (Opol
Elżbieta Dąbrowska (Opole)
Stanisław Gajda (Opole)
Bronisław Kodzis (Opole)
Irena Masoit (Wilno)
Romuald Naruniec (Wilno)
Miroslav Mikulášek (Ostrawa, Brno)
Marta Opančíková (Bratysława)
Jelena Semionovna Uzeneva (Moskwa)
Adriana Uliu (Craiova)
Svatava Urbanová (Ostrawa)
Emil Tokarz (Bieslsko-Biała)
Bogusław Wyderka (Opole)