W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Bohemistów Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszamy serdecznie do Wrocławia na studencką konferencję naukową: „Konferencja pod specjalnym nadzorem” / „Ostře sledovaná konference“.

Organizatorem spotkania jest Studenckie Koło Naukowe Bohemistów Uniwersytetu Wrocławskiego. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich młodych naukowców oraz studentów, których zainteresowania dotyczą języka, kultury i literatur europejskich. Przewidywana długość wystąpienia to 15 minut, języki konferencji: polski, czeski, angielski i niemiecki. Zgłoszenia wraz z abstraktem oraz formularzem zgłoszeniowym prosimy nadsyłać do 19 listopada 2017r. na adres: ostresledovanakonference@gmail.com. Szczegóły w załącznikach.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. Uczestnictwo w konferencji zwolnione jest z opłaty. Planujemy publikację tomu pokonferencyjnego.

Zapraszamy również do udziału w naszym konkursie fotograficznym “Wakacje w studenckim obiektywie-oblicza Europy Środkowo-Wschodniej”. Szczegóły w załączniku.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

opiekun naukowy SKN Bohemistów UWr
dr Magdalena Matkowska-Jerzyk

oraz zarząd SKN Bohemistów UWr
Magdalena Polok
Natalia Więcek
Aleksandra Gębczyńska

Formularz zgłoszeniowy na Konferencję

Zaproszenie_konkurs fotograficzny

Zaproszenie 2017