W tym roku już po raz czwarty, ale po raz pierwszy pod nowym tytułem Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej z Instytutem
Slawistyki UO oraz Stowarzyszeniem Współpracy Polska — Wschód i Stowarzyszeniem Opolskie Lamy organizuje Ogólnopolską
Studencko-Doktorancką  Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Sztuka zwierciadłem duszy rosyjskiej”. Stanowi ona
kontynuację wcześniejszych edycji  pod nazwą: “Film zwierciadłem duszy rosyjskiej”. Główną tematyką są nie tylko filmy
rosyjskie, ale także inne aspekty z dziedziny kultury i sztuki rosyjskie, takie jak muzyka, teatr, malarstwo i inne. Jak
co roku, konferencja jest częścią programu Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Opolem”. Serdecznie zapraszamy do
udziału!
Formularze zgłoszeniowe są przyjmowane do 28 lutego pod adresem: knkr.uo@gmail.com. Zapraszamy do czynnego udziału z
własnymi wystąpieniami szczególnie studentów i doktorantów naszego Instytutu oraz członków KNKR. Opłata konferencyjna
jest dla nich nieobowiązkowa!

Formularz zgłoszeniowy:
https://drive.google.com/file/d/0B9KHhIzvS1QRcW9ZTU1QYVpta3kyX2lCd1hjUEVGSUhVbGFv/view?usp=sharing

Wydarzenie na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/377656156350826/