Uwaga Studenci!

Proszę o dokonanie wyboru do dnia 25 stycznia br. jednego kursu zmiennego instytutowego.

I Język Biznesu (JB) + I Języki Obce w Sektorze Usług (JOSU)
(lata zostaną połączone)
– proszę dokonać wyboru w porozumieniu spośród:

1. Gra o tron. Przewroty pałacowe w Rosji.
2. Opolszczyzna jako turystyczny region Polski
3. Języki słowiańskie we współczesnym świecie.

III Slawistyka + III Języki Obce w Turystyce
(lata zostaną połączone)
– proszę dokonać wyboru w porozumieniu spośród:

1. Opolszczyzna w nazwach własnych.
2. Rosja carów.
3. Opolszczyzna jako turystyczny region Polski.

II Języki Obce w Sektorze Usług (JOSU) wybiera spośród:

1. Krajoznawstwo i pilotaż turystyczny.
2. Gra o tron. Przewroty pałacowe w Rosji.
3. Języki słowiańskie we współczesnym świecie.

I Języki Obce w Służbie Publicznej (JOSP) wybiera spośród:

1. Krajoznawstwo i pilotaż turystyczny.
2. Opolszczyzna w nazwach własnych.
3. Rosja carów.

Informację proszę przekazać do sekretariatu Instytutu.