Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Slawistyki:

prof. dr hab. Wojciech Chlebda

dyżury: środa 10.00-11.00 p.27 CM,  czwartek 13.00-14.00 p.27 CM

tel.: (77) 54-15-927, e-mail: chlebda@uni.opole.pl

Zastępca dyrektora ds. studenckich i dydaktycznych:

dr Bożena Dereń

dyżury: poniedziałek 10.00-11.00,  wtorek 13.30-14.30 p.24 CM
tel. (77) 54-14-924, e-mail: bderen@uni.opole.pl

 

Zastępca dyrektora ds. finansowych i organizacyjnych:

dr Tomasz Wielg

dyżury: wtorek 13.00-14.00 p.24 CM

tel. (77) 54-14-924, e-mail: twielg@uni.opole.pl

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

O Zakładzie…

pokój 112, tel.: (0+77) 54-16-063, w. 112; bezpośredni: (0+77) 54-15-912

prof. dr hab. Wanda Laszczak (kierownik)

dr Daria Ambroziak

dr Jolanta Greń-Kulesza

dr Katarzyna Wysoczańska-Pająk

 

Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego

O Zakładzie…

pokój 118, tel.: (0+77) 54-16-063, w. 118; bezpośredni: (0+77) 54-15-918

prof. dr hab. Wojciech Chlebda (kierownik)

dr hab. Czesław Lachur, prof UO

dr Irena Danecka

dr Bożena Dereń

dr Radosław Marcinkiewicz

dr Alicja Przyszlak

dr Jadwiga Tarsa

mgr Barbara Chlebda

mgr Daniel Borysowski

Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej

O Zakładzie

pokój 215, tel.: (0+77) 54-16-063, w. 215; bezpośredni; (0+77) 541-60-15

kierownik: dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO, Dziekan Wydziału Filologicznego

dr hab. Sabina Giergiel

dr Grażyna Balowska

dr Jiri Byčkov

dr Marta Malanowska-Statkiewicz

dr Anna Modelska-Kwaśniowska

dr Aleksandra Pająk

Zakład Białorutenistyki i Ukrainistyki

O Zakładzie…

pokój 109, tel.: (0+77) 54-16-063, w. 109; bezpośredni: (0+77) 54-15-909

dr hab. Aleksander Gadomski prof. UO  (kierownik)

dr Maria Giej

dr Anna Krzywicka-Ustrzycka

dr Tomasz Wielg

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

O Pracowni…

pokój 116, tel.: (0+77) 54-16-063, w. 116; bezpośredni: (0+77) 54-15-916

Kierownik Pracowni dr hab. Czesław Lachur, prof. UO

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close