Informujemy, że w czwartek 10.05. o 13.00 w sali 306 CM odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone wypełnianiu dokumentacji stażowej, badaniom lekarskim, zakwaterowaniu i rozliczaniu dojazdów.

Serdecznie zapraszam wszystkich biorących udział w Projekcie.

Elżbieta Szymańska-Czaplak