W imieniu Pani Prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabelli Pisarek prof. UO serdecznie zapraszam na spotkanie  integracyjno-szkoleniowe dotyczące Programu mobilności studentów i doktorantów „MOST”, które poprowadzi ogólnopolska koordynatorka  Programu  dr Joanna Kałużna. Spotkanie odbędzie się  12 kwietnia  w Auli „Błękitnej” Collegium Maius.

  • Pierwsza część, która rozpocznie się o godz. 9.00 to spotkanie z koordynatorami wydziałowymi, instytutowymi, kierunkowymi ECTS chętnymi pracownikami dziekanatów i chętnymi prodziekanami ds. studenckich. Scenariusz spotkania: przedstawienie statystyk dotyczących wyjazdów/przyjazdów w ramach Programu MOST z/na Uniwersytet. Wyjaśnienie zasad rozliczania pobytu studenta poza uniwersytetem macierzystym, uzgodnienie spójnych procedur między jednostkami. Omówienie problemów istniejących po stronie koordynatorów, próba wypracowania wspólnych rozwiązań, stanowisk dotyczących zarówno studentów uczelni macierzystej, jak i przyjmującej. Omówienie najistotniejszych kwestii z Regulaminu Programu.
  • Druga część, która rozpocznie się o godz. 11.15 to spotkanie ze studentami i doktorantami. Scenariusz spotkania: przedstawienie idei Programu, objaśnienie zasad funkcjonowania, wyświetlenie oferty pod kątem poszczególnych wydziałów, zachęcenie do skorzystania z Programu. Zainteresowani będą mieli okazję dowiedzieć się nie tylko, jak aplikować do Programu, ale także jak najlepiej wykorzystać czas „na MOŚCIE” i co zrobić, by po powrocie na uczelnię macierzystą bez problemu i bez różnic programowych zaliczyć semestr.

 Załączniki:

zał. 1 zaproszenie na seminarium MOST dla koordynatorów i dziekanatów 

zał. 2 zaproszenie na seminarium MOST dla studentów i doktorantów

Aneta Smalec

uczelniany koordynator Programu „MOST”