Rada Programowa zajmuje się

  • formułowaniem programów nauczania na poszczególnych specjalnościach
  • zatwierdzaniem tematów prac licencjackich i magisterskich

 

Skład Rady Programowej w Instytucie Slawistyki na rok akademicki 2018/2019:
  • dr Bożena Dereń – przewodnicząca
  • prof. dr hab. Wojciech Chlebda
  • dr hab. Sabina Giergiel, prof. UO
  • dr Irena Danecka
  • dr Aleksandra Pająk
  • dr Jadwiga Tarsa
  • dr Emilia Wojtczak
  • Natalia Jesion – przedstawicielka studentów (II rok JB 2 stopnia)