Uwaga studenci – II JOSU  (języki obce w sektorze usług), III JOT  (języki obce w turystyce), III slawistyka, do dnia 10 września 2018 r.  (termin ostateczny!) proszę dokonać wyboru jednego kursu zmiennego instytutowego spośród przedstawionych propozycji z załącznika.

Przedmioty do wyboru 2018-19