– tzw. siatki,

  • to spis przedmiotów właściwych dla danego kierunku lub specjalności;
  • ulega zmianom, dlatego należy znaleźć siatkę dla konkretnego rocznika.

Zawiera informacje:

  • o ilości godzin poszczególnych przedmiotów;
  • o ilości punktów ECTS za dany przedmiot;
  • o formie zaliczenia przedmiotu (E-egzamin, Zo-zaliczenie na ocenę).

 

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MAGISTERSKIE

Siatki dla studentów zaczynających naukę w roku akademickim 2018/2019:

Filologia: Program studiów

Siatki dla studentów zaczynających naukę w roku akademickim 2017/18:

 Filologia: Program studiów

Język biznesu: Program studiów

Języki obce w sektorze usług: Program wspólny dla wszystkich specjalności

Siatki dla studentów zaczynających naukę w roku akademickim 2015/16 i 2016/17:

Języki obce w turystyceProgram studiów

Języki obce w turystyce (praktyczny): Program studiów

Język biznesu: Program studiów

SlawistykaProgram studiów

Siatki dla studentów zaczynających naukę w roku akademickim 2014/2015:

Filologia czeska: Program studiów

Języki obce w turystyce: Program studiów

Język biznesu: Program studiów

Siatki dla studentów zaczynających naukę w roku akademickim 2017/2018:

Filologia: Program wspólny dla wszystkich studiów II stopnia

Siatki dla studentów zaczynających naukę w roku akademickim 2016/2017:

Język biznesu, II rok: Program studiów