Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Janusza St. Pasierba w Pelplinie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie

serdecznie zapraszają studentów wszystkich Uczelni Wyższych w Polsce do wzięcia udziału w XXII Pomorskim Festiwalu Poetyckim im. ks. Janusza St. Pasierba 30-31 maja 2017 r. w Pelplinie.

Festiwal ma przybliżyć dorobek i osobę wybitnego poety i historyka sztuki ks. Janusza St. Pasierba, popularyzować kulturę żywego słowa, inspirować i promować twórczość artystyczną oraz kreatywność młodych ludzi, kształtować aktywną postawę młodzieży wobec zjawisk kultury.

Wszystkich studentów zapraszamy do wzięcia udziału w jednej, dwóch lub trzech kategoriach festiwalowych adresowanych właśnie dla nich: – juwenilia poetyckie – esej – oraz nowej kategorii: pamięć o dziedzictwie kulturowym (popularyzacja chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego Polski i Europy), której patronuje Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Zachęcamy tym samym do nadsyłania zgłoszeń.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody (rzeczowe, pieniężne i książkowe) i dyplomy, a wśród nich Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Nagrody Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego). Szczegółowe informacje pod linkiem: http://www.historia.umk.pl/ oraz http://liceum.pelplin.pl/festiwal/