Studia licencjackie

=

Języki obce w sektorze usług, grupa z językiem czeskim

=

Języki obce w sektorze usług, grupa z językiem rosyjskim

plan zajęć, I rok

Grupa rosyjska JĘZYKI OBCE W SEKTORZE USŁUG

Dodany plan zajęć jest uzupełnieniem pierwszego planu przy czym obydwa są obowiązkowe!

=

Języki obce w turystyce

=

Języki obce w turystyce, cykl dualny

Studia magisterskie

Języki obce w dyplomacji

Zmiany w planach:

Tam, gdzie wystąpiły drobne zmiany w planach z dnia 05.02. – plany zaznaczono kolorem zielonym.