Studia licencjackie

=

Języki obce w sektorze usług, grupa z językiem czeskim

=

Języki obce w sektorze usług, grupa z językiem rosyjskim

=

Języki obce w turystyce

=

Języki obce w turystyce, cykl dualny

Studia magisterskie

Języki obce w dyplomacji

Zmiany w planach:

Tam, gdzie wystąpiły drobne zmiany w planach z dnia 05.02. – plany zaznaczono kolorem zielonym.