Został zaktualizowany plan zajęć dla II roku Translatoryki.