Organizacja roku 2018/2019

Inauguracja – 3 października 2018
Święto Uniwersytetu – 10 marca 2019 (niedziela), obchody 13.03.2019 (środa)
Dzień adaptacyjny – 28 września 2018 (piątek)

Semestr zimowy

01.10.2018 – 29.01.2019* okres zajęć dydaktycznych
02.11.2018 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24.12.2018 – 06.01.2019 przerwa świąteczna
30.01.2019 – 12.02.2019 sesja egzaminacyjna, w tym:
30.01.2019 egzamin z języka obcego
13.02.2019 – 17.02.2019 przerwa międzysemestralna
18.02.2019 – 01.03.2019 sesja poprawkowa, w tym:
18.02.2019 egzamin poprawkowy z języka obcego

W dniu Inauguracji przewidywane są tylko godziny rektorskie.

*28 stycznia 2019 (poniedziałek) będą odbywały się zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na czwartek, a 29 stycznia 2019 – zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na piątek.

Semestr letni

18.02.2019 – 14.06.2019* okres zajęć dydaktycznych
12.03.2019 dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Święto UO)
18.04.2019 – 23.04.2019 przerwa świąteczna
02.05.2019 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
17.06.2019 – 28.06.2019 sesja egzaminacyjna, w tym:
17.06.2019 egzamin z języka obcego
02.09.2019 – 13.09.2019 sesja poprawkowa, w tym:
02.09.2019 egzamin poprawkowy z języka obcego

Uwaga! Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: wtorek i środę.

*29 kwietnia 2019 (poniedziałek) będą odbywały się zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na środę.