Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Dzień adaptacyjny – 29 września 2017 (piątek)

Inauguracja roku – 11 października 2017 (środa)

Święto Uniwersytetu – 10 marca 2017 (sobota)

Semestr zimowy

02.10.2017 – 24.01.2018* – zajęcia dydaktyczne

23.12.2017 – 02.01.2018 – przerwa świąteczna

25.01.2018 – 7.02.2018 – sesja egzaminacyjna

8.02.2018 – 11.02.2018 – przerwa międzysemestralna

12.02.2018 – 24.02.2018 – sesja poprawkowa

W dniu Inauguracji przewidywane są tylko godziny rektorskie

Semestr letni

12.02.2018 – 13.06.2018* – zajęcia dydaktyczne

29.03.2018 – 3.04.2018 -przerwa świąteczna

30.04.2018 – 4.05.2018 – dni wolne od zajęć dydaktycznych

1.06.2018   – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.06.2018 – 27.06.2018 – sesja egzaminacyjna

3.09.2018 – 14.09.2018 – sesja poprawkowa

Uwaga!
Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: czwartek i piątek.

*30 maja (środa) będą odbywały się zajęcia przewidziane planem na czwartek, a w czerwcu 11 poniedziałek, 12 wtorek i 13 środa będą odbywały się zajęcia przewidziane planem na odpowiednio piątek, czwartek, piątek.