Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta (Kaliningrad, Rosja) organizuje 6. Olimpiadę Międzynarodową z Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej. Do wzięcia udziału w olimpiadzie zapraszamy studentów filologii rosyjskiej oraz uczących się języka rosyjskiego w ramach lektoratów. Do rozwiązania będą zadania na każdym poziomie zaawansowania (także dla osób, dla których rosyjski jest językiem ojczystym). Wszelkie niezbędne informacje w załączonych plikach.

Plakat  Informacja (ros.) Informacja (ang.) Szczegółowe informacje Karta zgłoszeniowa