dnia 6 kwietnia br. w godzinach 10.30-16.30 odbędzie się obowiązkowe szkolenie bhp i p.poż. dla Pracowników Instytutu Slawistyki. W związku z powyższym zajęcia przewidziane planem w tym dniu i godzinach zostają zawieszone.   UWAGA III rok języka biznesu !    Zajęcia z dr hab. I Voznakovą odbędą się zgodnie z planem.