Szanowni Kandydaci na studia!

Serdecznie zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą studiów Instytutu Slawistyki (studia licencjackie oraz magisterskie). Wszystkie informacje znajdzie w tabelach poniżej oraz w pliku PDF do pobrania stąd: Oferta dydaktyczna 2019-2020.

Jeśli nie jesteście pewni, jaki język obcy powinniście wybrać, zapoznajcie się z prezentacją (Jaki język studiować?), która pomoże Wam w decyzji.

Studia I stopnia (licencjackie)

Kierunek (studia dla pracujących i nie tylko):
JĘZYKI OBCE W SŁUŻBIE PUBLICZNEJ

Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach, które należą do sektora publicznego, organizacjach o charakterze biznesowym, jak i w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza i umiejętności językowe oraz organizacyjne, menedżerskie i interpersonalne.

Możliwe miejsca zatrudnienia: instytucje administracji państwowej i samorządowej, np. dział współpracy międzynarodowej lub zagranicznej; przedsiębiorstwa import-eksport, firmy prywatne.


Uczymy:

 • j. rosyjskiego (dla początkujących – oferujemy ponad 900 godzin: osiągamy poziom C1) i

 • j. angielskiego (dla średniozaawansowanych – rozpoczynamy od B1, oferujemy 210 godzin, osiągamy B2).

Inne przedmioty np.:

 • Organizacja i zarządzanie;

 • Etykieta w urzędach;

 • Wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego;

 • Marketing w sektorze publicznym;

 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji;

 • Organizacja pracy biurowej kancelaryjnej;

 • Narzędzia informatyczne w pracy biurowej;

 • Etyka służby publicznej;

 • Podstawy europejskiego prawa gospodarczego i in.

Kierunek:
JĘZYK BIZNESU

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, biurach podróży, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, środkach masowego przekazu, instytucjach naukowych i uczelniach, w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego oraz orientacji w problematyce ekonomicznej. Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach państwowych i firmach prywatnych, w których wymagana jest wiedza i umiejętności językowe oraz logistyczne, organizacyjne, menedżerskie i interpersonalne.


Uczymy:

 • j. rosyjskiego (dla początkujących – oferujemy ponad 840 godzin: osiągamy poziom C1) i

 • j. angielskiego lub j. niemieckiego (dla średniozaawansowanych, rozpoczynamy od B1, oferujemy 435 godzin, osiągamy B2).

Inne przedmiotynp.:

 • Podstawy ekonomii;

 • Podstawy marketingu;

 • Elementy prawa cywilnego i prawa spółek handlowych;

 • Organizacja i zarządzanie;

 • Podstawy europejskiego prawa gospodarczego;

 • Przygotowanie do pracy w administracji;

 • Korespondencja urzędowa w języku angielskim/niemieckim;

 • Techniki negocjacji;

 • Usługi logistyczne;

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem i in.

Kierunek:
JĘZYK CZESKI W SEKTORZE USŁUG

Absolwent zna specjalistyczne słownictwo oraz podstawy przekładu tekstów administracyjnych, potrafi prowadzić korespondencję oficjalną w języku polskim oraz w języku czeskim. Ma świadomość, że w kontaktach międzynarodowych dużą rolę odgrywa poszanowanie obcej kultury oraz przestrzeganie zwyczajów. Posiada ponadto podstawowe kompetencje sprofilowane pod kątem zarządzania projektami, przydatne zwłaszcza we współpracy transgranicznej.

Możliwe miejsca zatrudnienia: instytucje administracji państwowej i samorządowej, np. dział współpracy międzynarodowej lub zagranicznej; przedsiębiorstwa import-eksport.


Uczymy:

 • j. czeskiego (dla początkujących; osiągamy poziom C1).

Inne przedmioty np.:

 • Podstawy zarządzania projektami;

 • Zarządzanie zespołem projektowym;

 • Prawo biznesu;

 • Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów;

 • Kreatywne myślenie w działalności zawodowej;

 • Realioznawstwo czeskie;

 • Elementy kultury czeskiej i in.

Kierunek:
BAŁKAŃSKA TURYSTYKA KULTUROWA

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w sektorze usług, w turystyce, w biurach tłumaczeń, ośrodkach kultury, sferze biznesu, w administracji rządowej oraz innych instytucjach państwowych i firmach prywatnych, agencjach turystycznych, biurach podróży. Absolwent studiów Bałkańska turystyka kulturowa jest dobrze przygotowany do wymagań współczesnego rynku pracy.


Uczymy:

 • j. serbskiego (dla początkujących; osiągamy poziom C1) i

 • j. angielskiego (dla średniozaawansowanych, osiągamy B2).

Inne przedmioty np.:

 • Geografia fizyczna i społeczna regionu;

 • Literatura Słowian Płd. na tle kulturowym Płw. Bałkańskiego;

 • Południowosłowiańska literatura faktu;

 • Kulturowa historia Bałkanów;

 • Przekład tekstów użytkowych;

 • Kultura regionu;

 • Krajoznawstwo i pilotaż turystyczny i in.

Studia II stopnia (magisterskie)

Kierunek:
JĘZYK BIZNESU

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, biurach podróży, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, środkach masowego przekazu, instytucjach naukowych i uczelniach, w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego oraz orientacji w problematyce ekonomicznej. Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach państwowych i firmach prywatnych, w których wymagana jest wiedza i umiejętności językowe oraz logistyczne, organizacyjne, menedżerskie i interpersonalne.


Uczymy:

 • j. rosyjskiego (dla zaawansowanych, oferujemy ponad 330 godzin, osiągamy C2) i

 • j. angielskiego lub niemieckiego (dla zaawansowanych, oferujemy ponad 150 godzin, osiągamy min. C1).

Inne przedmioty – np.:

 • Nauka o przedsiębiorstwie;

 • Podstawy logistyki;

 • Systemy informatyczne w logistyce;

 • Prawo pracy;

 • Rynek finansowy;

 • Narzędzia informatyczne w biznesie i in.

Kierunek:
JĘZYKI OBCE W TURYSTYCE

Absolwent posiada kompetencje w zakresie wiedzy o historii, geografii, kulturze krajów nauczanych języków, podstaw i organizacji ruchu turystycznego oraz międzynarodowych przewozów liniowych. Absolwent kierunku języki obce w turystyce posługuje się dwoma językami obcymi (rosyjskim lub czeskim i angielskim). Zna specjalistyczne słownictwo z dziedziny turystyki, historii, geografii i biznesu, ma rozwinięte umiejętności organizatorskie, potrafi prowadzić korespondencję w języku polskim oraz w języku obcym. Absolwent będzie przygotowany do pracy w agencjach turystycznych, biurach podróży, firmach przewozowych oraz innych instytucjach państwowych i firmach prywatnych, w których wymagana jest wiedza i umiejętności językowe oraz organizacyjne, menedżerskie i interpersonalne.


Uczymy:

 • j. rosyjskiego lub czeskiego (dla zaawansowanych, oferujemy ponad 390 godzin, osiągamy C2) i

 • j. angielskiego (dla zaawansowanych, oferujemy ponad 120 godzin, osiągamy min. B2).

Inne przedmiotynp.:

 • Europejska turystyka kulturowa;

 • Narracje historyczne w turystyce;

 • Literackie szlaki Europy;

 • Psychologiczne aspekty kontaktów interkulturowych;

 • Rynki turystyczne Europy i świata;

 • Organizacja turystyki indywidualnej;

 • Wybrane zagadnienia z teorii pograniczy;

 • Narzędzia informatyczne w turystyce i in.