Zajęcia z dnia 3 stycznia 2018 roku (środa) na I roku języka biznesu  z przedmiotu: kultura wypowiedzi w języku niemieckim prowadzone przez dr F. Witkowską-Michnę na prośbę studentów zostaną odpracowane 12 grudnia 2017 r. w godzinach 13.00-13.45 w sali 109 CM i  19 grudnia 2017 r. w godzinach 13.00-13.45 w sali 109 CM  oraz na III roku języka biznesu z przedmiotu: lektorat języka niemieckiego II prowadzone przez dr F. Witkowską-Michnę na prośbę studentów zostaną odpracowane 19 grudnia 2017 r. w godzinach 11.15-12.45 w sali 109 CM.