Zajęcia z dnia 5 stycznia 2018r. na II roku JOT z przedmiotu PNJA prowadzone przez dra Bartosza Poluszyńskiego na prośbę studentów zostaną odpracowane dnia 12 stycznia 2018r. w sali 235 ul.Oleska, 12.00-13.30.