Zajęcia z dnia 3 stycznia 2018r. na II roku JOT z przedmiotu lingworealioznawstwo rosyjskie  prowadzone przez dr Irenę Danecką na prośbę studentów zostaną odpracowane 9 stycznia 2018r. godz. 14.00-15.30, sala 235 ul. Oleska.