Zajęcia z dr Emilią Wojtczak z dnia 22.12.2017r.  na I roku JB 1 stopnia oraz na I roku JB studia 2 stopnia  z przedmiotu: kultura wypowiedzi ustnych na prośbę studentów zostaną odpracowane w dniach 05.01.2018r. w  godzinach 8.00-8.30 i 10.00-11.00 w sali 109 CM dla  I roku JBM, oraz w dniu 12.01.2018r. w godzinach 10.00-11.00 i 12.30-13.00 w sali 109 CM dla I roku JB.