U W A G A !

STUDENCI:

III roku JĘZYKA BIZNESU
III roku SLAWISTYKI
III roku JĘZYKÓW OBCYCH W TURYSTYCE

dnia 4 grudnia 2018 roku (wtorek) w godz. 16:15–17:45 w sali 205 Collegium Maius zostanie przeprowadzone dwugodzinne, obowiązkowe (zakończone wpisem do systemu USOS) szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.