Zmiany w planie z dnia 10.10. br. dla I JB i II JB.