UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! STUDENCIE! Od tego semestru na Wydziale Filologicznym nie obowiązują już indeksy papierowe, jedynie INDEKSY ELEKTRONICZNE! Zadbaj o to, by w systemie USOSweb, zgadzały się podpięcia przedmiotów, na które uczęszczasz!
Z poważaniem,  Barbara Serej – Przewodnicząca Rady Studenckiej Wydziału Filologicznego