Kontakt:

pokój 116,

 77 54-16-063, w. 116

 77 54-15-916

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa powstała w roku 2005 w związku z rozpoczęciem prac nad Podręcznym idiomatykonem polsko-rosyjskim. Pracownia ma strukturę otwartą i plastyczną: jej skład osobowy zmienia się w zależności od autorskiego składu aktualnego zeszytu Idiomatykonu, a przez kilka pierwszych lat działała ona bez kierownika i stałej siedziby. Dopiero w roku 2015 Pracownia zajęła salę 116 w Collegium Maius UO, którą udało się wyposażyć w sprzęt komputerowy, biurka i szafy biblioteczne. Wyposażenie to zakupiono ze środków uzyskanych z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (grant nr CZ.3.22/2.3.00/12.03352) na realizację projektu „Uniwersytety na rzecz pogranicza” (projekt został zrealizowany we współpracy Katedrą Slawistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu). Trzon składu osobowego Pracowni to autorski zespół Idiomatykonu z różnych zakładów Instytutu; są to: mgr Daniel Borysowski, prof. dr hab. Wojciech Chlebda, mgr Barbara Chlebda (do roku 2017), dr Irena Danecka, dr Bożena Dereń, dr hab. Aleksander Gadomski, prof. UO (od roku 2015), dr Radosław Marcinkiewicz, dr Tamara Milutina (do roku 2015), dr Alicja Przyszlak, dr Jadwiga Tarsa, dr Tomasz Wielg, dr Franciszka Witkowska-Michna, dr Katarzyna Wysoczańska-Pająk, a także dr hab. Łukasz Grabowski z Instytutu Filologii Angielskiej. Pod szyldem Pracowni działają też członkowie dawnego Zakładu Teorii i Praktycznych Zastosowań Języków Zachodnioeuropejskich: dr Tomasz Gadzina, dr Bartosz Poluszyński, dr Joanna Skolik, dr Emilia Wojtczak. W roku 2016 kierowniczą opiekę nad Pracownią objął dr hab. Czesław Lachur, profesor UO.

W ramach projektu „Uniwersytety na rzecz pogranicza” wydano:

 1. Tematický česko-polsko-ruský a polsko-česko-ruský slovník pohraničí. Tematyczny czesko-polsko-rosyjski i polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza, red. W. Chlebda, I. Dobrotová, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015.
 2. Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społeczno-humanistycznych, red. W. Chlebda, I. Dobrotová, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015.
Staraniem członków Pracowni opublikowano dotychczas następujące pozycje zwarte:
 1. Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 1. próbny, red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.
 2. Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 2., red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007.
 3. Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 3., red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
 4. Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 4., red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.
 5. Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 5., red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
 6. Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 6., red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.
 7. Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 7., red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.
 8. Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 8., red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016.
 9. Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy „Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego” (z. 1-5), red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.
 10. Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka, red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
 11. Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
 12. Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów, red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.